Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z července 19, 2021

Král pořádá hry

Náš nejmocnější, nejmoudřejší, nejchytřejší a nejstatečnější král ve své nekonečné dobrotě uspořádal pro své poddané bohaté zápasy a hry.  Hned první večer po příjezdu svých poddaných na hrad uspořádal náš moudrý král velkolepý bál, na kterém se hodovalo, tančilo, veselilo a zpívalo se dlouho do noci. Nikdo nechtěl ani moc spát, a proto náš král nabídl poddaným, aby si ustlali svá lůžka přímo na královské louce, ze které mohli pozorovat královské hvězdy. Několik odvážlivců této královské dobroty využilo.  První den po hostině nabídl pak náš král ve své blahosklonosti všem svým poddaným návštěvu hradních lázní a pro ty nejstatečnější z nich uspořádal královský turnaj. Kdo chtěl, mohl se dostatečně osvěžit v chladivé a čisté vodě z lázní, případně se mohl vydovádět při soubojích na koních na královském kolbišti.  Nutno říci, že mnoho chrabrých poddaných si ten den vysoužilo slávu a čest u dvorních dam.  Královský šašek